อนุทิน 22952 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

ขอบใจกับคำติติ่ง ของท่านพระมหาชัยวุธมาก ๆ ที่ช่วยตรวจทานในการเขียนของผม ผมจะพยายามระมัดระวังในการเขียนให้มีคำผิดน้อยที่สุด และพยายามอ่านให้มากก่อนที่จะแสดงต่อสาธารณะชน

ขอบคุณ

เขียน 09 Oct 2008 @ 02:10 ()


ความเห็น (0)