อนุทิน 22771 - นางสาวกนกกร ตันตรานุกูล

  ติดต่อ

การอบรมเรื่องการทำ Web  Blog  ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ในวันที่

6 - 7  ตุลาคม 2551เป็นสิ่งที่ดีทำให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและในการอบรมในวันนี้สนุกสนานมากทำให้ครูมีกิจกรรมทำร่วมกันอิอิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)