อนุทิน 22771 - นางสาวกนกกร ตันตรานุกูล

การอบรมเรื่องการทำ Web  Blog  ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ในวันที่

6 - 7  ตุลาคม 2551เป็นสิ่งที่ดีทำให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและในการอบรมในวันนี้สนุกสนานมากทำให้ครูมีกิจกรรมทำร่วมกันอิอิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เขียน 07 Oct 2008 @ 13:32 ()


ความเห็น (0)