อนุทิน #22770

ในการเข้ารับการอบรมเรื่อง การทำ Web Blog ใน gotoknow.org  ได้รับความรู้ใหม่ ๆ จาก ดร. เอกพรต  สมุทธานนท์ ขอขอบคุณท่าน  และท่าน ผอ. อุดม  โพธินำแสง ที่ได้ให้โอกาสคณะครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัย

เขียน:

ความเห็น (0)