อนุทิน 22770 - ครู

ครู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในการเข้ารับการอบรมเรื่อง การทำ Web Blog ใน gotoknow.org  ได้รับความรู้ใหม่ ๆ จาก ดร. เอกพรต  สมุทธานนท์ ขอขอบคุณท่าน  และท่าน ผอ. อุดม  โพธินำแสง ที่ได้ให้โอกาสคณะครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัย

เขียน 07 Oct 2008 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)