อนุทิน 22762 - นาย อุดม โพธินำแสง

07/10/08

วันนี้ทางโรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้จัดการอบรมการทำ web  blog ให้กับคณะครูทุกคน จากการประเมินการอบรมรู้สึกพอใจที่คุณครูทุกคนตั้งใจอยากทำได้  วิทยากรโดย รอง.ดร.และคณะให้ความรู้ดี ไกล้ชิด แนะนำดีมาก

เขียน 07 Oct 2008 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)