อนุทิน 22762 - นาย อุดม โพธินำแสง

  ติดต่อ

07/10/08

วันนี้ทางโรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้จัดการอบรมการทำ web  blog ให้กับคณะครูทุกคน จากการประเมินการอบรมรู้สึกพอใจที่คุณครูทุกคนตั้งใจอยากทำได้  วิทยากรโดย รอง.ดร.และคณะให้ความรู้ดี ไกล้ชิด แนะนำดีมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)