อนุทิน 22736 - Ladda

Ladda

จากการได้เข้ารับการ เรื่องการทำ web blogใน go to know. org ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ในวันที่ 6-7ตุลาคม 2551 เป็นการอบรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติจริงทำให้ได้รับความรู้และสนุกกับการทำงานชิ้นใหม่ วิทยากรน่ารักมากๆ แต่วิทยากรน้อยไปคะ

เขียน 07 Oct 2008 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)