อนุทิน 22676 - นาง ดวงพร ถีรสวัสดิ์

นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ จำนวน  135  คน เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ของวัดพระธรรมกาย   โดยฝึกให้นักเรียนทำความดีผ่านกิจวัตรประจำวัน อย่างน้อย 10 อย่าง  ในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มจาก27ส.ค.-27 พ.ย.51 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำความดีได้ตลอดไป

เขียน 06 Oct 2008 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)