อนุทิน #22315

  • กลิ่นปลาไก่โชยมาอีกแล้ว........

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักย่อมเป็นทุกข์

เขียน:

ความเห็น (0)