อนุทิน 22133 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@22097 ขอบคุณครับ อาจารย์จิราวรรณ เช้านี้มีคำตอบสำหรับตัวเองแล้วครับ

Nothing will make I feel as good as getting something done.  The main reason for my bad mood is that I don't really want to do this task, so getting it out of the way will feel great.

เขียน 01 Oct 2008 @ 06:36 () แก้ไข 01 Oct 2008 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)