อนุทิน 22105 - Ka-Poom

Ka-Poom

ปลายฝนต้นหนาวที่เมือง "ปาย" @21859

หลายครั้งที่เรา ดิเรก เอก และกะปุ๋ม นั่งคุยกัน...ถึงเส้นทางการเดินทาง ทั้งภายในและภายนอก ที่หมายรวมถึง "คุณค่าแห่งการดำรงอยู่"...เรามีกัลยามิตรที่ยืนหยัดตั้งท่าคอยอยู่ ณ เมืองปาย... หมอสุพัฒน์ -kmsabai @21980

ทุกๆ การเดินทางที่เราได้ร่วมเดินทางกัน ผลัดกันถอดบทเรียนถึงคุณค่าที่เราได้รับ ไม่เป็นการเดินทางที่สูญเปล่า ทำให้เวลาที่เรามีอยู่ มีความหมายมากขึ้น เต็มที่มากขึ้น ในทุกขณะจิตของห่วงเวลา...

--------------------------

 การเดินทางที่จะมีเกิดขึ้นคราวนี้ มีพี่แก้ว @21875 พี่สาวที่แสนดี ตัดสินใจที่จะร่วมไปด้วยการยกมือก่อนใครเพื่อน พี่แก้วพิสูจน์ให้เราได้เห็นหัวใจแกร่ง งาม และดี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะไปแบ่งปันและทำประโยชน์ร่วมกันในสายงานที่พี่แก้วถนัด นั่นคือ การขับเคลื่อนและยกระดับความรู้ทางการพยาบาล ไหนๆ ไปถึงที่แห่งไกลที่สวยงาม พี่แก้วนำจิตอาสาดวงนี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับการได้ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สวยงามนี้

นานหลายวัน เพิ่งได้มีโอกาสมาพูดคุย อยากฝากผ่านไปถึงพี่แก้วและคุณเอก...กำหนดวันที่เหมาะได้เลย จะพยายามเลี่ยงภาระกิจ แต่ประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคมกะปุ๋มเดินทางไประนอง...ร่วมขับเคลื่อน R2R ให้กับชาว รพ.ระนองค่ะ

@213066

เขียน 30 Sep 2008 @ 20:20 () แก้ไข 30 Sep 2008 @ 21:19, ()


ความเห็น (0)