อนุทิน 21986 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

จิตเดิมแท้ของเรานั้นประภัสสร แต่ต้องมัวหมองก็ด้วยเพราะกิเลสนั้นจรเข้ามา

การปฏิบัติธรรมนั้นมีหนทางมุ่งหน้าให้จิตเรากลับเป็นจิตเดิมอันประภัสสร

เขียน 29 Sep 2008 @ 08:51 ()


ความเห็น (0)