อนุทิน #21986

จิตเดิมแท้ของเรานั้นประภัสสร แต่ต้องมัวหมองก็ด้วยเพราะกิเลสนั้นจรเข้ามา

การปฏิบัติธรรมนั้นมีหนทางมุ่งหน้าให้จิตเรากลับเป็นจิตเดิมอันประภัสสร

เขียน:

ความเห็น (0)