อนุทิน 21717 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Day Five: Academic Writing Workshop

เช้านี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการตีพิมพ์ (publication) paper ลง journals ซึ่งเป็นขบวนการที่ใช้เวลามาก อาจเป็นปีหรึอสองปีหรือมากกว่านั้น (ดูจากข้อมูลปัจจุบัน โดยเฉลี่ยประมาณ 305วัน) 

แต่ผู้บรรยายก็ให้แนวทางที่ดีสำหรับการเตรียมความพร้อมโดยดูจาก quality->Influencial->Citedness->impact factor

วิธีการวิเคราะห์ impact factor ให้ดูจาก discipline ของ paper ที่จะตีพิมพ์ จาก 100% ส่วนที่เป็น top tier 10-15% และอีก 25% ที่อยู่ใน lowest tier ให้หลีกเลี่ยง

หลังจากนี้ต้องกลับไป revise แล้วส่งให้ CQU academic staffs and fellow doctoral students ช่วยอ่าน ช่วยคอมเมนท์ หลังจากนั้นก็จะเดินเรื่องตีพิมพ์ต่อไป

เอกสารประกอบการบรรยาย ดูจาก supplement of files for workshop

เขียน 26 Sep 2008 @ 10:35 () แก้ไข 26 Sep 2008 @ 10:45, ()


ความเห็น (0)