อนุทิน 21335 - Sasinand

Sasinand

ดูทีวี ดีใจที่น้ำเริ่มลดในต่างจังหวัด แต่ที่กรุงเทพฯ ต้องรอดู...
จึงไปอ่าน  ที่ผู้อำนวยการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ดร.พิจิตต รัตตกุล) ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "ความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติของไทยและในเอเชีย" ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ โดยสรุปสาเหตุ ได้ดังนี้

สาเหตุที่มีภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เป็นเพราะสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี 3 สาเหตุ คือ
1) สมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไปเพราะว่าทรัพยากรถูกทำลายถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว
2) เรื่องมลพิษ ซึ่งเป็นมลพิษที่ทุกคนได้ยินได้เรียนรู้หลากหลายรวมทั้งเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยอย่างรวดเร็ว และ
3) เรื่องของการเปลี่ยนแปลงชั้นของธรณี ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ โดยอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในทางธรรมชาติของพื้นใต้ผิวโลก 

เขียน 21 Sep 2008 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)