อนุทิน 21107 - หยั่งราก ฝากใบ

อาหารสำหรับจิตวิญญาณวันนี้...

" การกระทำโดยไม่คิดไตร่ตรอง...เพียงครั้งเดียว

อาจทำให้เราต้องอยู่กับผลของการกระทำนั้นไป...ตลอดชีวิต"

P42902533

เขียน 18 Sep 2008 @ 08:18 ()


ความเห็น (0)