อนุทิน 21107 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

อาหารสำหรับจิตวิญญาณวันนี้...

" การกระทำโดยไม่คิดไตร่ตรอง...เพียงครั้งเดียว

อาจทำให้เราต้องอยู่กับผลของการกระทำนั้นไป...ตลอดชีวิต"

P42902533

  เขียน:  

ความเห็น (0)