อนุทิน 20936 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เปิดอ่านนิตยสาร Information Age:Aug/Sept 2008 มีหัวข้อ carreer-people skills ที่น่าสนใจที่พูดถึงคำว่า "soft skills" ที่งานวิจัยบอกว่าในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่แต่เพียงต้องการคนที่มีความเป็นมืออาชีพ (hard skills) เท่านั้น แต่ต้องการคนที่มองโลกในแง่ดี เป็นกันเองกับทุกคน และมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ (soft skills) ไปพร้อมกันด้วย

ในงานวิจัย ยังบอกอีกว่าคน ICT จะมี soft skills น้อยที่สุด เพราะพวกนี้จะมีทักษะที่เรียกว่า "head-down techie" (ไม่ทราบจะบัญญัติศัพท์ไทยอย่างไร) มากกว่าคนทำงานประเภทอื่นๆ

ซึ่งจริงๆ แล้ว soft skills สามารถสอนและพัฒนากันได้  และถ้าจะให้ได้ผลดีต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางด้านธุรกิจ เช่น การเจรจาต่อรอง การพูดในที่สาธารณะ/ที่ประชุม ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกันด้วย

สรุปว่าจะรับคนเข้าทำงาน ICT ไม่ใช่แค่ดูจาก hard skills ที่มีเท่านั้น ต้องมองไกลไปอีกว่ามี soft skills ด้วยหรือไม่ 

เขียน 16 Sep 2008 @ 13:38 () แก้ไข 16 Sep 2008 @ 14:02, ()


ความเห็น (0)