อนุทิน 20776 - ครูแอน

  • วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 เป็นวิทยากรอบรมโครงการขยายเครือข่ายการจัดการความรู้ Weblog ให้ครูในเครือข่าย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 40 ท่าน
  • ณ ศูนย์ประสานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ.ปาย และ อบรม Weblog ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 22
  • การอบรมค่อนข้างมีข้อจำกัดด้านเวลา และ ไฟฟ้า
  • แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
เขียน 14 Sep 2008 @ 17:16 ()


ความเห็น (0)