อนุทิน 20461 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความโลภเป็นตัวบดบังปัญญาจากการอ่านตนเอง
เมื่อใดที่เราตั้งใจเข้าไปค้น ไปหา ไปทำ เมื่อนั้นเราจะมืดบอดในการ “อ่าน”

ชีวิตเป็นสิ่งที่อ่านไม่ยาก เพราะ “ชีวิตคือชีวิต”
แต่ที่เราอ่านกันไม่ออกก็เพราะด้วยมีความโลภเป็นอุปสรรคขวางกั้น
การวิจัยจึงเป็นเพียงศาสตร์แห่งการทดลอง ค้นคว้า และต้องพัฒนากันอย่างไม่รู้จบ
เพราะความโลภในการได้มาซึ่งคำตอบเพื่อสรุปผลการวิจัยนั่นเอง

เขียน 10 Sep 2008 @ 23:04 ()


ความเห็น (0)