อนุทิน 20336 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นั่งวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้...ในญาติผู้ป่วยจิตเวช โดยใช้กรอบ schema theory มาเป็นกระจกส่อง เพื่อดูว่าญาติผู้ป่วยมีกระบวนการสร้างความรู้แบบไหนและอย่างไรในเรื่องการดูแลผู้ป่วย

เมื่อรู้แล้วว่า...มีรูปแบบการสร้างความรู้แบบไหน นำไปสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ + แนวคิดทางการพยาบาล เป้าหมายเพื่อ "เพิ่ม และ ยกระดับความรู้"...

จากนั้น...ดูว่ากลุ่มญาติผู้ป่วยมีความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นไหม แล้วส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยอะไร อย่างไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง...

กรณีศึกษาบ้านคำแดง เนื่องจากมี อัตราความชุก +ความรุนแรงมาก

เขียน 09 Sep 2008 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)