อนุทิน 20285 - บุณยฤทธิ์

ผลกระทบอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการคือ การเสียเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีฝีมือให้กับหน่วยงานราชการอื่น ยังไงเจ้าหน้าที่ก็อยากได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการ อยากมีสวัสดิการแบบข้าราชการ

เขียน 08 Sep 2008 @ 20:21 ()


ความเห็น (0)