อนุทิน #20243

วันนี้สอบวิชา แปลบาลีเป็นไทย  แปลไทยเป็นบาลี ๓ ห้องสอบ ๓๐๙ พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต ผู้ควบคุมห้องสอบ  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 

เขียน:

ความเห็น (0)