อนุทิน 20243 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

  ติดต่อ

วันนี้สอบวิชา แปลบาลีเป็นไทย  แปลไทยเป็นบาลี ๓ ห้องสอบ ๓๐๙ พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต ผู้ควบคุมห้องสอบ  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)