อนุทิน 20182 - สุชาวดี

Today!  is  raining. I  am  boring.  Because  I  don't  go  outside  to  shopping  and  I  think  of  the  son.  He  study  in  Bangkok. I  send  msn  to  him  everyday.

     Bye - bye

     Mom

E:\Backup Suchada\BackupMy doc\My Albums-Su\ภาพตกแต่ง

http://play.kapook.com/images/play/me_guitar.jpg

เขียน 07 Sep 2008 @ 13:40 ()


ความเห็น (0)