อนุทิน 19891 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบวช การปฏิบัติธรรม จะได้อานิสงส์ใหญ่ต้องตั้งใจปฏิบัติ

พระเป็นผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร

ผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารนั้นเมื่อเจอสิ่งที่ชอบต้องปล่อยวาง เมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องปล่อยวาง

พระที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้จักต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติศีล ปฏิบัติข้อวัตรให้ดีเยี่ยม ไม่เห็นต่อความยากลำบาก

มันจะเหนื่อย จะยากลำบากเท่าใดก็ต้องประพฤติ ต้องปฏิบัติ

การจะเป็นพระที่ดี เป็นทุกอย่างที่ดีได้ก็ต้องฝึก ต้องปฏิบัติ...

เขียน 03 Sep 2008 @ 22:41 ()


ความเห็น (0)