อนุทิน 19780 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

พักเบรค อบรม NVivo มาแวะอ่านอนุทิน ได้รับทราบข่าวจากเมืองไทยไปไกลเกินกว่าที่จะคิดแล้ว...

เขียน 02 Sep 2008 @ 08:52 () แก้ไข 02 Sep 2008 @ 12:46, ()


ความเห็น (0)