อนุทิน 19754 - wwibul

wwibul

@19742 ตามแนวคิดของลินน์ มากูลิส เธอเสนอว่า ไมโตคอนเดรีย หน่วยย่อยที่เป็นศูนย์รวมพลังงานในเซลล์ ก็คือแบคทีเรียผู้รุกรานเซลล์จากยุคอดีต ที่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเซลล์ที่มันรุกรานนั้น กลายเป็นการอยู่ร่วมแบบพึ่งพา

88239975 

สันติภาพ ไม่ได้มีแบบเดียว

เขียน 01 Sep 2008 @ 22:55 () แก้ไข 01 Sep 2008 @ 22:56, ()


ความเห็น (0)