อนุทิน 19643 - จิราวรรณ teera ปัชชา

วันจันทร์จะมาถึงอีกแล้ว กินนมแพะ แล้วนอนซะเลย พรุ่งนี้ต้องเป็นแพะรับบาปแต่เช้า เลย...ย...ย

เขียน 31 Aug 2008 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)