อนุทิน 19550 - ทวีวัฒน์ ทส จิตติเวทย์กุล

เพื่อความสมานฉันท์ และความเป็นเอกภาพของชาติไทย

เมื่อคนยังมีแรง ก็ต่อสู้แข่งขันกันตลอดไป

เมื่อหมดสิ้นซึ่งลมหายใจ ก็ไม่ได้ดิ้นรนอะไรแล้ว

แม้แต่ร่างกายตัวเอง ยังรอเวลาให้เขาเอาไปเผาทิ้ง จะได้แน่ใจว่าตายไปแล้วจริงๆ

เมื่อนั้นอยากจะลุกขึ้นต่อสู้ ก็ไม่ไหวแล้ว

แต่หากยังมีแรงก็ขอให้สู้ ดิ้นรน ขวนขวยกันต่อไปเพื่อจักได้ไม่ต้องให้ใครเอาเราไปเผา หรือปู้ยี้ปู้ยำเล่น

 

เขียน 30 Aug 2008 @ 18:08 ()


ความเห็น (0)