อนุทิน 19510 - จิราวรรณ teera ปัชชา

ประกาศด้วยความหวังดี ใครที่จะเดินทางไปทำเนียบ ตอนนี้ ส้วมเต็ม ขยะล้นหลาม

เขียน 30 Aug 2008 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)