อนุทิน 19449 - มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

P ต๋อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
อีเมลติดต่อ
 
อ่าน: 51
การบริการ
หัวใจของบริการ

                 เมื่อวันที่ 14-15 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสดีได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารทีมบริการให้ประสบความสำเร็จ"  พร้อมพี่แอ๊วและน้องแต๋ว  รู้สึกดีมากเลยที่ได้มีมิตรใหม่เพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้น ๆ   การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นคนในสายวิชาชีพพยาบาลทีพลิกตัวเองไปเป็นนักธุรกิจและนำประสบการณ์มาเป็นวิทยากรด้านการให้บริการทีน่าฟังมากๆ  เนื่อหาของการจะทำให้บริการนั้น ๆ ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ตัวเองมีความสุขใน  8 ประการก่อนประกอบไปด้วย

                                            

                             Happy Work Place   การทำงานให้มีความสุขประกอบด้วย

                                1.  Happy body    มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

                                2.  Happy Heart   มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

                                3.  Happy Society มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน

                                4.  Happy Relax รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต

                                5. Happy Brain มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

                                6. Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำรงชีวิต

                                7.  Happy Money มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

                                8.  Happy Family มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

เขียน 29 Aug 2008 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)