อนุทิน 18924 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ฟัง Prajna-paramita Hrdaya Sutram (The Heart Sutra) ทุกครั้งที่สติไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอย โดยเฉพาะช่วงนี้...เป็นบ่อย

เขียน 24 Aug 2008 @ 13:31 () แก้ไข 24 Aug 2008 @ 13:32, ()


ความเห็น (0)