อนุทิน 18908 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@18898  อ่านแล้วหวลคิดถึงคำสอนของแม่ค่ะที่ว่า...ดูคนต้องใช้เวลา ดูนาน ๆ  คนดี คนจริงใจ มักมีนิสัยเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เลือกปฏิบัติ ทำดี พูดดี กับคนทุกคนเสมอกัน ... ไม่ว่าคนนั้นจะมีประโยชน์ต่อเขาหรือไม่ก็ตามที

การไม่จริงใจจนดูออกได้ง่าย ๆ นั้น บางครั้งดูง่าย บางครั้งก็เห็นได้ยาก ... แต่คนไม่มีรากขอว่าอย่าได้เจอจะดีกว่าค่ะ...^_^...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)