อนุทิน 18752 - ครูแอน

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2551 อบรมครูแกนนำประชาธิปไตย ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ ร.ร.ปายวิทยาคาร  เรียนวิชาชีวิตกับการเมือง  วิชาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  วิชาสิทธิหน้าที่  กฎหมาย รัฐธรรมนูญ

เขียน 22 Aug 2008 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)