อนุทิน 18750 - ครูแอน

20-21 สิงหาคม 2551 อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษ์สิ่งแวดล้อม เหนื่อยๆๆคุณครูนอนดึกกันเพราะเตรียมอาหารและนึ่งข้าวให้นักเรียน...ตื่นตี 5 พานักเรียนทำวัตรเช้า...เด็กๆสนุกมากๆ..โดยเฉพาะบทบาทละครคุณธรรม

เขียน 22 Aug 2008 @ 21:58 () แก้ไข 22 Aug 2008 @ 22:06, ()


ความเห็น (0)