อนุทิน 18451 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ความเมตตาของโยมพ่อครูบาครั้งนี้มีมากหลาย ประกอบครั้งความเพียร ความอุตสาหะ และความวิริยะที่สอดแทรกอยู่กับด้ายทุกเส้น
ทั้งความเมตตาและแรงศรัทธาแห่งความเพียรทำให้เรามีพลังมากขึ้นที่จะประพฤติ ปฏิบัติ ให้ดี ให้ตรง ให้สมกับความเมตตาและศรัทธาที่ได้รับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)