อนุทิน 18451 - ปภังกร Happinesss

ความเมตตาของโยมพ่อครูบาครั้งนี้มีมากหลาย ประกอบครั้งความเพียร ความอุตสาหะ และความวิริยะที่สอดแทรกอยู่กับด้ายทุกเส้น
ทั้งความเมตตาและแรงศรัทธาแห่งความเพียรทำให้เรามีพลังมากขึ้นที่จะประพฤติ ปฏิบัติ ให้ดี ให้ตรง ให้สมกับความเมตตาและศรัทธาที่ได้รับ

เขียน 20 Aug 2008 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)