อนุทิน 18407 - ภูสุภา

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ (ใช้ราชาศัพท์ถูกต้องหรือไม่???) เจตนาอยากให้ เหล่าพสกนิกรได้ฟังเพลงไพเราะ
(R and B เพลงหนึ่งนะคะ  ความเห็นส่วนตัว)

Blue day

เขียน 19 Aug 2008 @ 22:08 () แก้ไข 19 Aug 2008 @ 22:24, ()


ความเห็น (0)