อนุทิน 18266 - montree

montree

วันนี้     สถิติจังหวัดอ่างทอง  ได้มาตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าของศูนย์ ict ตำบลคลองวัว เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจรายการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ทราบต่อไป  โดยมีผู้บริหารศูนย์ ict เป็นผู้ตอนรับและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ

เขียน 18 Aug 2008 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)