อนุทิน 18262 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ผิดก็เอาเป็นครูได้ ถูกก็เอาเป็นครูได้ ผู้มีปัญญาต้องรู้จักพิจารณา

เขียน 18 Aug 2008 @ 13:36 ()


ความเห็น (0)