อนุทิน 18234 - หยั่งราก ฝากใบ

 

@18199 @18217  ชอบนิทานค่ะ เล่าเลยคุณกวิน จะตามอ่าน  ส่วนเรื่องการชี้ขุมทรัพย์นั้น ... นำมาฝากเตือนใจตนเองและกัลยาณมิตรใน G2K

ตามความเข้าใจแล้ว...ขุมทรัพย์นั้นมีอยู่ภายในตัวเราเอง จึงไม่สามารถบอกกันได้ นอกจากการชี้ให้เห็นจากกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่ที่มีภูมิธรรมและมีเมตตาต่อผู้อื่น ... ด้วยเหตุนี้เราจึงควรตระหนักถึง ขุมทรัพย์นั้น ...อย่าโกรธผู้ให้สติและชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เรา...ไม่เช่นนั้น เราอาจกลายเป็น..ไก่ที่ไม่รู้คุณค่าของพลอย...ก็ได้..^_^..

 

เขียน 18 Aug 2008 @ 08:49 () แก้ไข 18 Aug 2008 @ 08:50, ()


ความเห็น (0)