อนุทิน 18088 - JJ

JJ

ประเมินอภิมาน โดยการประเมิน ผู้ประเมิน จากผู้ถูกประเมิน ทำให้เราได้เรียยนรู้ ตัวเราเองครับ

เขียน 16 Aug 2008 @ 08:46 ()


ความเห็น (0)