อนุทิน #18088

ประเมินอภิมาน โดยการประเมิน ผู้ประเมิน จากผู้ถูกประเมิน ทำให้เราได้เรียยนรู้ ตัวเราเองครับ

เขียน:

ความเห็น (0)