อนุทิน 18040 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ธุดงค์ คือ เรื่องขูด เรื่องเกา รู้จักอารมณ์ วางอารมณ์ เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้แก้ไขทางจิตใจทางโดยตรง การรู้จักอารมณ์ในชีวิตประจำวัน นั่นคือ “ธุดงค์” ที่เราจะต้องแก้ไข

  เขียน:  

ความเห็น (0)