อนุทิน 18040 - ปภังกร Happinesss

ธุดงค์ คือ เรื่องขูด เรื่องเกา รู้จักอารมณ์ วางอารมณ์ เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้แก้ไขทางจิตใจทางโดยตรง การรู้จักอารมณ์ในชีวิตประจำวัน นั่นคือ “ธุดงค์” ที่เราจะต้องแก้ไข

เขียน 15 Aug 2008 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)