อนุทิน 17981 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การปฏิบัติธรรมนี้ ลาภเราก็ไม่เอา ยศเราก็ไม่เอา สุขเราก็ไม่เอา ทุกข์เราก็ไม่เอา นินทาเราก็ไม่เอา สรรเสริญเราก็ไม่เอา

เราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อปล่อย เพื่อวาง

ปฏิบัติไป ปฏิบัติไป อะไร อะไร เราก็ "ไม่เอา..." เราปฏิบัติ "เพื่อปล่อย เพื่อวาง..."

เขียน 15 Aug 2008 @ 08:51 ()


ความเห็น (0)