อนุทิน 17975 - ปภังกร Happinesss

การนั่งสมาธิอย่างนี้ ความสงบเราก็ไม่เอา ความวุ่นวายเราก็ไม่เอา
นั่งหายใจเข้าสบายยยยยย  นั่งหายใจออกสบายยยยยยยย
สูดลมหายใจเข้าให้สบาย สูดลมหายใจเข้าให้สบาย
เราก็นั่งไปอย่างนี้แหละ
ความสงบเราก็ไม่เอา ความวุ่นวายเราก็ไม่เอา  อะไร อะไร ก็ “ไม่เอา” เรานั่ง “เพื่อปล่อย เพื่อวาง...”

เขียน 15 Aug 2008 @ 07:41 ()


ความเห็น (0)