อนุทิน 17941 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

จงเรียนรู้ทุกข์ เพื่อรู้จักทุกข์

เมื่อรู้จักทุกข์แล้วจงวางทุกข์นั้นเสีย

เมื่อวางทุกข์เหล่านั้นได้ จิตของเราก็ย่อมที่พบกับความสุขที่แท้จริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)