อนุทิน 17809 - wwibul

wwibul

แนวคิดเรื่องการ transformation เพื่อการแก้ปัญหาในมิติที่ต่างออกไปจากเดิมมีมานานแล้ว อย่างเช่น Laplace transform ใช้แก้สมการเชิงอนุพันธ์, logarithm แปลงจากคูณหารเป็นบวกลบ แต่รายการนี้มาแปลก แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบ visual ที่ต่างไปจากมิติเดิม แล้วใช้การตอบสนองของคน แก้ปัญหา แล้วแปลงกลับไปอยูในมิติแรกเริ่ม

Human Visual System Could Make Powerful Computer

เขียน 12 Aug 2008 @ 23:50 ()


ความเห็น (0)