อนุทิน 17722 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การที่ใจของเรามีความทุกข์ ก็เพราะเราปรารถนาแต่ความสุข “ความปรารถนานั้นเองเป็นตัวทุกข์....”

เขียน 12 Aug 2008 @ 01:17 ()


ความเห็น (0)