อนุทิน #17707

นั่งดูข้อมูลดิบและรูปกราฟ ทำให้ตระหนักเป็นนิยามคณิตศาสตร์

"Clustering ใน N มิติ คือภาคตัดขวางของรูปทรงใน N+1 มิติ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการ maximize hypervolume"

Leaves 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)