อนุทิน 17707 - wwibul

wwibul

นั่งดูข้อมูลดิบและรูปกราฟ ทำให้ตระหนักเป็นนิยามคณิตศาสตร์

"Clustering ใน N มิติ คือภาคตัดขวางของรูปทรงใน N+1 มิติ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการ maximize hypervolume"

Leaves 

เขียน 11 Aug 2008 @ 23:04 () แก้ไข 16 Aug 2008 @ 07:51, ()


ความเห็น (0)