อนุทิน 17707 - wwibul

  ติดต่อ

นั่งดูข้อมูลดิบและรูปกราฟ ทำให้ตระหนักเป็นนิยามคณิตศาสตร์

"Clustering ใน N มิติ คือภาคตัดขวางของรูปทรงใน N+1 มิติ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการ maximize hypervolume"

Leaves 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)