อนุทิน 17384 - Sasinand

Sasinand

อยู่คนเดียว วันนี้ งานก็เคลียร์เสร็จแล้ว เริ่มจะมีจินตนาการใหม่ในการแต่งบ้าน เตรียมไว้ วันที่แขกจะมา
จริงๆ ก็คงไม่ต้องปรับอะไรมาก ยกเว้น ห้องนั่งเล่น คงต้อง เปลี่ยนหมอนอิงใหม่ สักหน่อย ...Pick one or two hues,and vary the shades...
เรื่องการแต่งบ้านก็ชอบอีก ...จุดมุ่งหมายของห้องนั่งเล่น...คือ..Settle in for maximum comfort  ตามหลัก ห้องนั่งเล่น ไม่ต้องมีสีสันมาก Limited palette เช่น สีน้ำตาลหรือ น้ำเงิน แต่ใช้หมอนอิง ไปช่วยเพิ่มสีสัน และความนุ่มสบาย นี่ละ สุขภาวะของคนเราอย่างหนึ่ง  อยู่ในที่ๆสบายพอควร ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และจิตสงบเย็น ไม่รุ่มร้อน จะคิด จะทำงานการอะไร ก็มีประสิทธิภาพดีนักแล ไม่มีเหตุให้ต้องผลัดวัน ประกันพรุ่ง

"สุขภาวะ" หมายความถึงการดำรงชีพของบุคคลอย่างมีความสุขทั้งกาย และ จิต อาจกล่าวได้ว่ามิใช่เพียงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
แต่รวมถึงการมีชีวิตที่มีร่างกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคม
โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาวะคนไทยเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพ มลภาวะที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับอาหาร วิถีชีวิต ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทั้งสิ้น
ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นเกิดโรคเอดส์ เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด เกิดอุบัติภัยสูงขึ้น เป็นต้น
มีโรคหลายโรคที่อาจป้องกันหรือสามารถลดอัตราเสี่ยงลงได้ ซึ่งต้องการความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายช่วยการสร้างเสริมสุขภาพให้กับสังคม

Tea

เขียน 07 Aug 2008 @ 14:04 () แก้ไข 08 Aug 2008 @ 11:18, ()


ความเห็น (0)