อนุทิน 173403


กรีฑา ทองเทพ
เขียนเมื่อ

พระครูวินัยธรกรีฑา อตุโลประวัติการศึกษาปี ๒๕๕๔ สอบได้ น.ธ.ชั้น ตรีวัดบางปิดบน จ.ตราดปี ๒๕๕๕ สอบได้ น.ธ.ชั้น โทวัดสุทธิวารี จ.จันทบุรีปี ๒๕๕๖ สอบได้ น.ธ.ชั้น เอกวัดเจ็ดยอด(พระอารามหลวง)จ.เชียงใหม่

ปี ๒๕๖๑ สำเร็จหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗ สอบได้ที่ ๑)วุฒิเทียบเท่า ม.๖จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องเรียนวัดเจ็ดยอด(พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่

ปี ๒๕๖๒ สอบได้ประโยค ๑-๒วัดจองคำ(พระอารามหลวง)จ.แม่ฮ่องสอน(ทั้งจังหวัดผ่านแค่ ๑ รูปเท่านั้น ผ่านรอบแรก)

งานด้านการศึกษาเป็น “พระสอนศีลธรรม” สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)ปี ๒๕๖๐ สอนที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๒ จ.จันทบุรี (ม.๑-ม.๖)ปี ๒๕๖๑ สอนที่ โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง จ.ตราด (ม.๑-ม.๓)ปี ๒๕๖๒ สอนที่ โรงเรียนชลกันยานุกูล (รร.หญิง จ.ชลบุรี ม.๓)ปี ๒๕๖๓ สอนที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.ชลบุรี (ม.๑-ม.๓)ปี ๒๕๖๔ สอนที่ โรงเรียนสตรีวรนาถ(เทเวศร์) กรุงเทพฯ(ป.1-ป.6)ปี ๒๕๖๕ สอนที่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส ระดับมัธยม กรุงเทพฯ

ปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบันเป็นกรรมการคุมห้องสอบนักธรรม - ธรรมศึกษาปี ๒๕๖๑ เป็นเลขานุการสนามสอบธรรมศึกษาปี ๒๕๖๓ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา

งานด้านการเผยแผ่ปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบันเป็นพระวิทยากร อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทยปี ๒๕๖๓ เป็น “ที่ปรึกษา” สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม

งานด้านการปกครองปี ๒๕๖๑ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกาะจิก จ.จันทบุรีปี ๒๕๖๓ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางปิด จ.ตราด

งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบันมอบทุนการศึกษา ปีละ ๕,๐๐๐ บาท ทุกปี ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนตามโรงเรียนต่างๆ

งานด้านสาธารณสงเคราะห์ปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบันช่วยเหลือ ร่วมบริจาค ยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือปัญหาสังคมคนไร้ที่พึ่งและอื่นๆปี ๒๕๖๓ - ปัจจุบันเป็นพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)ปี ๒๕๖๔ เป็นสมาชิกอาสาสมัครศิริราชปี ๒๕๖๔ เป็นสมาชิกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๔ เป็นผู้ก่อตั้งสภาองค์กรเชิดชูเกียรติคุณ

ลำดับสมณศักดิ์ปี ๒๕๖๓ เป็น “พระครูวินัยธร”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท