อนุทิน 17188 - wwibul

wwibul

ไปทานอาหารกับทีมวิจัยฉลองปิดโครงการ ระหว่างกำลังทานข้าว ก็มีการพูดถึง KPI ซึ่งก็ทำให้เห็นประเด็นว่า ขึ้นกับเราสนใจในมุมมองโดยพฤตินัย (de facto) หรือโดยนิตินัย (de jure)

de jure: KPI = Key Performance Index (คุณมีฝีมือแค่ไหน ที่จะได้คะแนน KPI ?)

de facto: KPI = Key Probability Index (คุณเฮงแค่ไหน ที่จะได้คะแนน KPI ?)

ที่ดูเรื่อง เฮง เพราะดันไปกำหนดให้ประเมินสิ่งที่อยู่นอกเหนือวิสัยที่จะพึงกำหนดกะเกณฑ์ด้วยการกระทำ (เป็น non-performance factors)

เขียน 04 Aug 2008 @ 19:48 () แก้ไข 04 Aug 2008 @ 21:03, ()


ความเห็น (0)