อนุทิน 17001 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

วันนี้เด็ก ๆ นักศึกษาได้เข้าไป “ยิ้ม” ในชุมชน
เข้าไป “ยิ้ม” ร่วมกับชุมชน ก็เปรียบประหนึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้าไปยิ้มในชุมชนและยิ้มร่วมกับชุมชน

นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน บ้านเกิด เมืองนอน
ชุมชน บ้านเกิด เมืองนอน มีทัศนคติที่ดี “ยิ้ม” ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยก็อยู่ได้ เพราะมีชุมชนยิ้มให้
มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากชุมชนเนื่องด้วยเพราะมีรอยยิ้ม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)