อนุทิน 169877 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มะพร้าวแกงกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดท้องถิ่น การซื้อมะพร้าวไปขูดคั้นกะทิเองเพื่อทำอาหาร กิน หรือ ขาย ประหยัดกว่า ซื้อกะทิคั้น และมีคุณภาพดีกว่าด้วย ระบบทุนนิยมแบบค้ากำไรเหมาซื้อมะพร้าวชาวสวนเริ่มได้รับผลกะทบจากการปรับพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับธรรมชาติได้กำหนดให้ออกผลผลิตจำนวนไม่มากเท่านั้น

เขียน 02 Dec 2020 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)