อนุทิน 169308 - อมรดิษฐ์

สุพรรณิการ์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์; Cochlospermum regium ชื่ออื่น;ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะ:

เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 7-15 เมตร แผ่นใบแยกเป็น 5 แฉก ขอบใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อออกกระจายที่ปลายกิ่ง บานทีละดอก ดอกเหลืองมีกลิ่น กลีบบาง เกสรสีเหลือง รังไข่มีขน ผลกลมเมื่อแก่แตก 3-5 พู ภายในมีเมล็ดรูปไตสีน้ำตาล หุ้มด้วยปุยขาวคล้ายปุยฝ้าย ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกดกมาก ราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มีถิ่น กำเนิดในประเทศอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของประเทศพม่าด้วย ในประเทศศรีลังกามักปลูกบริเวณพระอุโบสถเพื่อเป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝ้ายคำ ในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ มงคล:จะทำให้มีโชคทางด้านการเงิน ทรัพย์สิน มีอำนาจในการดึงดูดเงินทองให้หลั่งไหลเข้ามาในบ้านเรือน มีคนรักใคร่ ยกย่องส่งเสริมในเป็นที่ยอมรับในสังคม ควรปลูกทางทิศใต้ของบริเวณบ้าน
เขียน 16 Sep 2020 @ 13:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #ไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยโบราณความเห็น (0)